Completed Projects

 • 2024
  Tara Shuvam Complex
  Bapuji Nagar
  Enem Haus
  Forest Park
 • 2023
  Lila Residency
  Patia
  Shuvam Renu Residency
  Patia
 • 2022
  Shuvam Villa
  Shastri nagar
  Ananda
  Saheed Nagar
 • 2021
  Aditya Mansion
  Suryanagar
 • 2019
  Shyam Sundar Enclave
  Old Town
  Raini Residency
  Raghunathpur
 • 2018
  Shuvam Palace
  Chandrasekharpur
  Shuvam Daitari Enclave
  Prasanti Vihar
  Shuvam Elegance
  Surya Nagar
  Shuvam Residency (Phase IV)
  Patia
 • 2017
  Shuvam Royale
  Ghatikla
  Satyam Royale
  Ghatikla
 • 2016
  Sanghavi
  IRC Village
  Ashok Charu Niwas
  Kharavela Nagar
 • 2015
  Shuvam Residency (Phase III)
  Patia
  Shuvam Residency (Phase II)
  Patia
 • 2014
  Shuvam Residency (Phase-1)
  Patia
 • 2013
  Kalpataru Residency
  Surya Nagar
  Shuvam Homes
  Patrapada
  Shuvam Plaza
  Ashok Nagar
 • 2011
  Royal Residency
  Forest Park
  Raj Kishore Villa
  Shastri Nagar
 • 2010
  Royal Enclave
  Chandrasekharpur
 • 2008
  Royal Homes
  Vivekananda Marg
 • 2006
  Ashutosh Vihar
  Rabi Talkies Road
  Rama Bhramar Palace
  Bomikhal
 • 2004
  Biswanath Villa
  Vivekananda Marg
  Khemlata Palace
  Vivekananda Marg
 • 2002
  Parvati Villa
  Lewis Road
  Swastik Enclave
  Vivekananda Marg